Tin tức

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811

Tin tức

Phân biệt Hiệu chuẩn, Kiểm định và Hiệu chỉnh.

Phân biệt Hiệu chuẩn, Kiểm định và Hiệu chỉnh.

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật,
Vì sao phải hiệu chuẩn thiết bị?

Vì sao phải hiệu chuẩn thiết bị?

Các thiết bị sử dụng đã lâu và trải qua nhiều tác động của việc thay đổi nhiệt độ, hiệu suất hoạt động của thiết bị sẽ giảm dần, điều…
091 343 8811