Đo ghi hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, CO2

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811

Đo ghi hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, CO2

091 343 8811