Đo ghi nhiệt độ với nhiều kênh đo

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811
091 343 8811