Hiệu chuẩn

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811

Hiệu chuẩn

DANH MỤC DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

STT

Lĩnh vực hiệu chuẩn

Tên sản phẩm, vật liệu được hiệu chuẩn

1

Nhiệt

Nhiệt Kế

Ẩm Kế

Tủ nhiệt (tủ lạnh, tủ đông)

Tủ Ấm 

Tủ Sấy 

Nồi hấp

2

Hóa lý

Máy Quang phổ UV VIS 

Máy đo pH 

Máy đo độ dẫn điện 

Máy đọc khay vi thể 96 Giếng

Máy lấy mẫu vi sinh không khí

Máy đếm tiểu phân trong chất lỏng

Máy đếm tiểu phân trong không khí

Máy đo tổng Carbon Hữu Cơ trong nước

3

Áp suất 

**Xin vui lòng liên hệ số Hotline để biết thêm thông tin chi tiết 

091 343 8811