Chứng nhận

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811

Chứng nhận


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CREATE ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỀM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM, PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Công TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH AN - CHI NHÁNH HCM

Địa chỉ: số 22 đường số 2, KĐT Vạn Phúc, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 091 343 8811

Email: anh.tatechco@gmail.com

Web: www.dataloggervn.com

newsletter
Follow us :

Designed by Vietwave

091 343 8811